Một cuốn sách hay cũng như một người bạn tốt, nó luôn mở ra cho chúng ta một chân trời mới. Sách là một trong những phát minh quan trọng vĩ đại nhất của con người.